Gå til sidens indhold

Højesteret

01 okt 2021

Højesteret

Frafaldet anbringende var ikke en bindende proceserklæring

Anbringende frafaldet under mundtligt procedure for byretten var ikke en bindende proceserklæring og kunne fremsættes for landsretten

BS-44882/2020-HJR
Kendelse afsagt den 30. september 2021

A
mod
BICA Leasing Danmark A/S

Hovedsagen angik, om A hæftede for betaling i henhold til en leasingaftale med BICA indgået ved brug af hans NemID. A havde gjort gældende, at der var sket misbrug af hans NemID.

BICA havde under forberedelsen af hovedsagen i byretten gjort gældende, at A havde givet fuldmagt til brugen af hans NemID ved indgåelse af leasingaftalen. Under hovedforhandlingen for byretten frafaldt BICA mundtlig dette anbringende. A blev frifundet for BICA’s betalingspåstand.

I ankestævningen for landsretten anførte BICA, at man ikke var overbevist om, at A ikke havde godkendt brugen af hans NemID. A protesterede mod fremsættelse af anbringendet med henvisning til, at der var afgivet en bindende proceserklæring herom.

Højesteret var enig med landsretten i, at den omstændighed, at BICA under den mundtlige procedure for byretten frafaldt anbringendet om, at der ikke forelå misbrug af A’s personlige oplysninger i forbindelse med indgåelsen af leasingaftalen med BICA, ikke udgjorde en bindende proceserklæring. Da BICA havde gjort anbringendet gældende i ankestævningen og under skriftvekslingen for byretten, havde A tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser, jf. retsplejelovens § 383.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 44882/2020-HJR (pdf)