Gå til sidens indhold

Højesteret

01 sep 2021

Højesteret

Ikke hjemmel til opskrivning af grundfondsbeviser

Der var ikke hjemmel i Boligselskabet Kastelshavens vedtægt til opskrivning af grundfondsbeviser på grundlag af udvikling i lejeværdien

Sag BS-30911/2019-HJR
Dom afsagt den 1. september 2021

Boligselskabet Kastelshaven
mod
KAB s.m.b.a.

Boligselskabet Kastelshaven ønskede at opskrive værdien af medlemmernes grundfondsbeviser på grundlag af udviklingen i lejeværdien for den bolig, grundfondsbeviset knytter sig til. Kastelshaven ønskede alternativt, at grundfondsbeviserne blev tilskrevet værdiforøgelse som følge af forbedringer af Kastelshavens ejendom, og at hvert medlems konto forholdsmæssigt blev tilskrevet de afdrag, der var betalt på de oprindelige lån i ejendommen. KAB, som i Kastelshavens vedtægt er tillagt godkendelseskompetence ved vedtægtsændringer og en række andre beslutninger, modsatte sig opskrivning af grundfondsbeviserne.

Højesteret fandt under henvisning til Højesterets dom af 16. december 2020 (UfR 2021.1178) i sagen om Boligselskabet Vibevænget, at der i Kastelshavens vedtægt ikke var hjemmel til opskrivning af grundfondsbeviserne på grundlag af udvikling i lejeværdien for den enkelte bolig. Der var heller ikke i vedtægten hjemmel til at tilskrive grundfondsbeviserne med værdiforøgelse som følge af forbedringer af Kastelshavens ejendom eller til forholdsmæssigt at tilskrive hvert medlems konto de afdrag, der var betalt på de oprindelige lån i ejendommen.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom i det omfang, den var anket, og frifandt KAB for Kastelshavens subsidiære påstande.

Læs hele dommen i sag BS-30911/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse sag BS-30911/2019-HJR (pdf)