Gå til sidens indhold

Højesteret

15 sep 2021

Højesteret

Mor fik tilladelse til at tage bopæl med sit barn i Sverige

En mor skulle fortsat være bopælsforælder for sit barn, og hun kunne tage bopæl med barnet i Sverige

Sag BS-22698/2021-HJR
Dom afsagt den 15. september 2021

F
mod
M

M og F, der sammen havde barnet B, aftalte efter deres samlivsophævelse, at B skulle have bopæl hos M. Senere ønskede M at flytte til Sverige med B, hvilket F ikke ville give sit samtykke til. M indbragte derfor spørgsmålet om flytning til Sverige med B for Familieretshuset og senere domstolene, hvor familieretten gav M tilladelse til at flytte til Sverige med B.

F ankede familierettens afgørelse til landsretten. M havde ikke nedlagt en subsidiær påstand om, at hun ville have bopæl med B i Danmark, og F havde ikke nedlagt påstand om, at han ville være bopælsforælder. På baggrund af disse forhold fandt landsretten, at der ikke var hjemmel i forældreansvarslovens § 17 til at nægte M at tage bopæl med B i Sverige.

Højesteret fandt, at forældreansvarslovens § 17 også omfatter tilfælde, hvor forældrenes uenighed kun angår, om bopælsforælderen kan flytte til et andet land med barnet. I sådanne situationer skal retten derfor ud fra hensynet til barnets bedste afgøre, om barnet kan flytte med bopælsforælderen til et andet land. Højesteret fandt i den konkrete situation, at det var bedst for B at have bopæl hos M, og at B kunne have bopæl hos hende i Sverige.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-22698/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-22698/2021-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-22698/2021-HJR (pdf)