Gå til sidens indhold

Højesteret

29 sep 2021

Højesteret

Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Da en udlejer først havde gjort sit erstatningskrav gældende mere end to uger efter fraflytningen, var denne afskåret fra at gøre kravet gældende

Sag BS-29153/2020-HJR
Dom afsagt den 29. september 2021

U
mod
L

Sagen angik, om en udlejer, U, havde fortabt muligheden for at gøre et erstatningskrav for en ødelagt bordplade gældende over for dennes tidligere lejer, L, som følge af, at kravet var fremsat mere end to uger efter fraflytningen.

Efter lejelovens § 98, stk. 2, kan en udlejer som udgangspunkt ikke gøre krav gældende mod lejeren, når der er forløbet mere end to uger fra fraflytningen.

Højesteret udtalte, at bestemmelsen efter sin ordlyd må forstås sådan, at den omfatter
alle krav, der er en følge af, at lejer ikke har opfyldt sin forpligtelse efter § 98, stk. 1, til at aflevere det lejede i samme stand som ved modtagelsen, uanset om kravet skyldes, at lejeren ikke har opfyldt sin vedligeholdelsespligt, eller at lejeren ved uforsvarlig adfærd har påført det lejede skader.

Da U først havde gjort sit erstatningskrav gældende mere end to uger efter fraflytningen, kom Højesteret frem til, at U som følge af fristoverskridelsen var afskåret fra at gøre sit krav gældende.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-29153/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-29153/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-29153/2020-HJR (pdf)