Gå til sidens indhold

Højesteret

21 okt 2022

Højesteret

Forsøg på egentligt hjemmerøveri

Forhold anset som et egentligt hjemmerøveri, trods forudgående aftale om prostitutionsydelse

Sag 42/2022
Dom afsagt den 21. oktober 2022

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2

T3 havde indledt kontakt med forurettede via ”Sugardaters.dk”, og de havde på baggrund heraf indgået en aftale om en seksuel ydelse mellem T3 og forurettede. Kort efter at T3 var lukket ind i forurettedes lejlighed, dukkede T1 og T2 op ved døren og forsøgte at trænge ind i lejligheden for at begå røveri. Forurettede formåede med fysisk modstand at få T1 og T2 til at forlade gerningsstedet og forhindrede derved en fuldbyrdelse af røveriet.

T1, T2 og T3 var af byretten fundet skyldige i røveri, men byretten fandt, at der på grund af den forudgående kontakt mellem T3 og forurettede ikke var tale om et såkaldt egentligt hjemmerøveri. Landsretten havde derimod fundet, at de var skyldige i forsøg på egentligt hjemmerøveri og havde som følge heraf forhøjet straffen for T1 og T2 fra 2 år til 3 år og 9 måneder. Alene T1 og T2 indbragte efterfølgende sagen for Højesteret.

Spørgsmålet for Højesteret var navnlig, om røveriforholdet skulle anses som et uegentligt eller egentligt hjemmerøveri.

Højesteret udtalte bl.a., at det følger af forarbejderne til bestemmelsen, at egentlige hjemmerøverier omfatter tilfælde, hvor gerningsmanden og offeret ikke har haft forudgående personlige relationer, hvor motivet må antages at være en formodning om værdier i offerets hjem, og hvor gerningsmanden er trængt ind i det private hjem, uanset om beboerne var hjemme.

Med henvisning til, at landsretten havde lagt til grund, at kontakten mellem T3 og forurettede foregik digitalt ved anvendelse af alias-navne, at kontakten var meget sporadisk, at den eneste personlige oplysning, der blev udvekslet, angik forurettedes bopæl, og at formålet med kontakten var at indgå en aftale om et prostitutionsforhold, fandt Højesteret efter en samlet vurdering, at der ikke forelå en sådan forudgående personlig relation mellem T3 og forurettede, at der ikke var tale om et egentlige hjemmerøveri.

Højesteret fandt endvidere, at det var uden betydning, at T3 var blevet lukket ind i lejligheden, inden T1 og T2 forsøgte at trænge ind i lejligheden for at begå røveri.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag 42/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 42/2022 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 42/2022 i Domsdatabasen