Gå til sidens indhold

Højesteret

16 nov 2022

Højesteret

Advokat afsat som ad hoc-kurator og kurator

Ad hoc-kurator og kurator afsat på grund af inhabilitet

Sag 105/21

Kendelse afsagt den 16. november 2022

Advokat Peter Krarup kærer Østre Landsrets kendelse i sagerne:

Ejendomsselskabet Sandgården ApS under konkurs,
K/S Windpartner 26 under konkurs
og
Komplementaranpartsselskabet Windpartner under konkurs

Den 13. marts 2019 blev advokat Peter Krarup udpeget som ad hoc-kurator i ét konkursbo og kurator i to konkursboer, der var koncernforbundne hermed. En væsentlig del af advokat Peter Krarups pligter var at undersøge, om advokat A havde handlet ansvarspådragende som kurator i et af konkursboerne.

Advokat A havde siden i hvert fald den 7. marts 2019 foretaget undersøgelser af, om den tidligere ledelse i Alpha Insurance A/S, der nu var under konkurs, havde handlet ansvarspådragende. En partner på samme advokatkontor som advokat Peter Krarup, var en del af den tidligere ledelse i Alpha Insurance A/S.

Højesteret udtalte, at der var tvivl om advokat Peter Krarups upartiskhed i forhold til at undersøge, om advokat A havde handlet ansvarspådragende, i en situation hvor advokat A samtidig var ved at undersøge om advokat Peter Krarups advokatpartner havde handlet ansvarspådragende.

Advokat Peter Krarup opfyldte således ikke kravene til habilitet og kunne af den grund ikke fungere som ad hoc-kurator eller kurator i de tre konkursboer.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens afgørelse.

Læs hele kendelsen i sag 105/2021 (pdf)