Gå til sidens indhold

Højesteret

10 nov 2022

Højesteret

Betegnelse af sagsøgte i domstolenes digitale sagsportal tilladt ændret

Det selskab, der i sagsportalen var indtastet som sagsøgt, blev tilladt ændret

Sag BS-14521/2022-HJR
Kendelse afsagt den 10. november 2022

Entreprenørfirmaet Ehlers ApS
(advokat Per Michael Klausen)
mod
DAB
og
Gladsaxe almennyttige Boligselskab, Afdeling Stengårdsvænge
(advokat Jens Larsen for begge)

Sagen angik, om det kunne tillades Entreprenørfirmaet Ehlers ApS uden samtykke at
ændre betegnelsen af sagsøgte i domstolenes digitale sagsportal.

I november 2020 anlagde Entreprenørfirmaet Ehlers sag gennem domstolenes digitale sagsportal (minretssag.dk) for betaling i henhold til rekvisitioner vedrørende en entreprise. Af de indtastede oplysninger i sagsportalen fremgik, at DAB var sagsøgt, men ifølge et dokument, der samtidig blev publiceret på sagsportalen som ”Suppl. sagsoplysninger” og betegnet ”Stævning”, var sagen anlagt mod ”Gladsaxe almennyttige Boligselskab Afdeling Stengårdsvænge”. Det fremgik af dokumentet, at tvisten var opstået som følge af et påstået aftalebrud i forbindelse med et entrepriseprojekt bestilt af Gladsaxe almennyttige Boligselskab, Afdeling Stengårdsvænge. Dokumentet blev umiddelbart efter publiceringen sendt pr. mail til en ansat i DAB, som Entreprenørfirmaet Ehlers i tiden op til sagsanlægget havde korresponderet med om den opståede tvist.

Under disse omstændigheder og efter en konkret vurdering tillod Højesteret at ændre betegnelsen af sagsøgte på sagsportalen fra DAB til Gladsaxe almennyttige Boligselskab, Afdeling Stengårdsvænge. Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-14521/2022-HJR (pdf)