Gå til sidens indhold

Højesteret

11 nov 2022

Højesteret

Ikke forhøjelse af salær til beskikket advokat

Den beskikkede advokats salær blev ikke forhøjet, da tvisten foreløbig var begrænset til godkendelse af gruppesøgsmål

Sag BS-37564/2021-HJR

Kendelse afsagt den 11. november 2022


Advokat Morten Bjerregaard Nielsen kærer salærfastsættelsen i sagen:

Foreningen A
(advokat Brian Hebel Andersen)
mod
B Revisionsaktieselskab
(advokat Søren Halling-Overgaard)

og

C
(advokat Morten Bjerregaard Nielsen)

Den 19. august 2019 anlagde Foreningen A en sag ved Københavns Byret som et gruppesøgsmål. Sagen angik et erstatningskrav mod selskabet X A/S’ revisor, B, og tidligere ledelse, herunder C. Advokat Morten Bjerregaard Nielsen blev beskikket som advokat for C, der var tidligere direktør i X A/S.

Under byrettens forberedelse af sagen var der tvist om, hvorvidt gruppesøgsmålet kunne godkendes. Efter en særskilt procedure herom blev gruppesøgsmålet afvist af byretten. Samtidig blev advokat Morten Bjerregaard Nielsens salær fastsat. Advokat Morten Bjerregaard Nielsen kærede afgørelsen om hans salær, der blev stadfæstet af landsretten.

Spørgsmålet for Højesteret var, om der var grundlag for at forhøje det salær, som advokat Morten Bjerregaard Nielsen blev tilkendt ved afgørelsen af spørgsmålet om godkendelse af gruppesøgsmålet.

Da Foreningen A foreløbigt for byretten havde opgjort erstatningskravet til at være uden økonomisk værdi og havde betalt retsafgift i henhold hertil, lagde landsretten til grund, at sagen var uden økonomisk værdi.

Højesteret udtalte, at der ikke var grundlag for at forhøje salæret til advokat Morten Bjerregaard Nielsen, og lagde herved navnlig vægt på, at sagen for byretten havde været begrænset til spørgsmålet om, hvorvidt sagen kunne godkendes som et gruppesøgsmål.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag Sag BS-37564/2021 (pdf)