Gå til sidens indhold

Højesteret

13 dec 2022

Højesteret

Afvisning af påstande om, at overdragelse af lejlighed var proforma

Påstande om, at overdragelsen af andelsretten til en lejlighed var proforma og alene for at undgå kreditorforfølgning, blev afvist

Sag BS-22546/2021-HJR

Dom afsagt den 13. december 2022

A
mod
B

A var andelshaver med brugsret til en andelslejlighed. I 2001 og 2002 blev det på andelsbeviset påtegnet, at andelshaver A overdrog halvdelen af andelen til hhv. sin datter C og sin søn B.

Under sagen gjorde A gældende, at overdragelsen var proforma – og ikke reel – og alene var sket for at undgå kreditorforfølgning. A påstod derfor, at B skulle anerkende, at A var rette andelshaver. Heroverfor gjorde B gældende, at der var sket en reel overdragelse.

Højesteret lagde ligesom landsretten til grund, at A siden overdragelsen, som hun gjorde gældende var proforma, havde holdt det skjult for sine kreditorer, at hun anså sig for at være den reelle andelshaver. Efter det foreliggende var der ikke et tilstrækkeligt værn mod, at A fortsat kunne disponere over andelslejligheden uden om sine kreditorer.

Højesteret fandt herefter ligesom landsretten, at A ikke kunne opnå domstolenes medvirken til at få prøvet sine selvstændige påstande om, at A i det indbyrdes forhold var den reelle ejer.

I forhold til nogle selvstændige påstande nedlagt af B navnlig om, at han skulle anses for rette andelshaver, tiltrådte Højesteret, at A var frifundet.

Læs hele dommen i sag BS-22546/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-22546/2021-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-22546/2021-HJR i Domsdatabasen