Gå til sidens indhold

Højesteret

01 dec 2022

Højesteret

Boligselskab ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse i skattesag

Betingelserne for at få godtgørelse for omkostninger til sagkyndig bistand i Landsskatteretten var ikke opfyldt

Sag BS-10210/2021-HJR
Dom afsagt den 1. december 2022

X s.m.b.a.
mod
Skatteministeriet

Boligselskabet X s.m.b.a. indgik en aftale med rådgivningsfirmaet Y ApS om varetagelse af en skattesag ud fra princippet ”no cure no pay”. Aftalen indebar, at X ikke ville kunne komme til at betale honorar til Y, hvis der ikke blev opnået nogen skattebesparelse. Da sagen skulle behandles i Landsskatteretten, blev sagen overdraget til et advokatfirma Z. Overdragelsen skete på foranledning af Y og i tilknytning til et forretningsmæssigt samarbejde mellem Y og Z.

Højesteret fandt, at det måtte lægges til grund, at X efter inddragelsen af Z ikke kunne komme til at betale mere end fastsat i den oprindelige aftale om ”no cure no pay” mellem X og Y, eventuelt bortset fra i tilfælde af Y’s konkurs. Der blev herved lagt vægt på indholdet af aftalerne mellem X og Y og mellem X og Z samt på en efterfølgende erklæring om hæftelse, der var vedlagt ansøgningen til skattemyndighederne om omkostningsgodtgørelse.

Det var derfor ikke godtgjort, at X havde påtaget sig at hæfte for udgifterne til Z’s bistand, sådan at der var ret til omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52. En eventuel hæftelse for udgifterne til Z’s honorar i tilfælde af Y’s konkurs var en subsidiær hæftelse, der ikke opfyldte betingelsen for omkostningsgodtgørelse.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-10210/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-10210/2021-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-10210/2021-HJR i Domsdatabasen