Gå til sidens indhold

Højesteret

08 dec 2022

Højesteret

Dykkere på offshoreprojekt anset for lønmodtagere

Selskab skulle indeholde skat mv. af vederlag til dykkere, der måtte anses for lønmodtagere

Sag BS-37342/2021-HJR
Dom afsagt den 8. december 2022

Boskalis Offshore Subsea Service (Europe) B.V.
mod
Skatteministeriet

Et hollandsk selskab påtog sig i 2011 en opgave angående et offshoreprojekt i Nordsøen. Til brug for udførelsen af opgaven indgik selskabet aftale med ca. 100 dykkere, der i perioden fra maj til december 2011 udførte arbejde af varierende varighed på projektet.

Tvisten mellem selskabet og Skatteministeriet angik, om selskabet var forpligtet til at indeholde skat mv. af de vederlag, som selskabet havde udbetalt til dykkerne. Afgørende for indeholdelsespligten var, om dykkerne måtte anses for lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende.

Højesteret tiltrådte efter en samlet vurdering, at dykkerne ikke kunne anses for at have udført arbejdet på projektet som selvstændige erhvervsdrivende for egen regning og risiko, men måtte anses for lønmodtagere. Selskabet havde derfor pligt til at indeholde skat mv. af udbetalingerne til dykkerne.

Selskabet var bekendt med grundlaget for, at dykkerne måtte anses for lønmodtagere, og selskabet havde ikke haft føje til at tro, at det ikke skulle indeholde skat mv. Højesteret tiltrådte derfor, at selskabet hæftede for de beløb, som skulle have været indeholdt.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-37342/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-37342/2021-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-37342/2021-HJR i Domsdatabasen