Gå til sidens indhold

Højesteret

07 dec 2022

Højesteret

Retsafgift for indstævntes påstand om selvstændig dom

Påstand om tilbagebetaling af beløb, som B havde betalt til A efter landsrettens dom, var en påstand om selvstændig dom, der skulle betales retsafgift af

Sag BS-15047/2022-HJR
Kendelse afsagt den 7. december 2022

A
mod
B

B var i landsretten fundet skyldig i bl.a. at have fremsat beskyldninger, der var egnet til at krænke A’s ære. Landsretten fastsatte en tortgodtgørelse til A på til 5.000 kr. Byretten havde fastsat godtgørelsen til 30.000 kr.

A indbragte landsrettens dom for Højesteret med påstand om, at B skulle betale A yderligere 25.000 kr., subsidiært et mindre beløb.

B nedlagde i svarskriftet principal påstand om, at A skulle betale B 5.000 kr. i kompensation for det i landsretten tilkendte beløb. B nedlagde subsidiært påstand om stadfæstelse af landsrettens dom og mere subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået af A.

B blev opkrævet retsafgift for sin påstand, men gjorde indsigelse heroverfor med henvisning til, at der efter B’s opfattelse ikke var tale om en påstand om selvstændig dom, men en påstand om frifindelse.

Højesteret udtalte, at påstanden udgjorde en påstand om selvstændig dom, hvorfor retsafgiften blev fastsat til 4.000 kr.

Læs hele kendelsen i sag BS-15047/2022-HJR (pdf)