Gå til sidens indhold

Højesteret

17 feb 2022

Højesteret

Om ankebegrænsningen på 20.000 kr.

Stiftelsesgebyr og administrationsomkostninger skulle indgå i opgørelsen af sagens værdi

Sag BS-35303/2020-HJR

Kendelse afsagt den 16. februar 2022

A
mod
Ekspres Bank A/S

I 2017 blev der oprettet et kviklån i Ekspres Bank i As navn. Lånet var på 20.000 kr., og i forbindelse med lånet, opkrævede banken bl.a. et stiftelsesgebyr på 1.000 kr. og et månedligt administrationsgebyr.

Da ydelserne på lånet ikke blev betalt, indbragte banken sagen for byretten med påstand om betaling af 20.000 kr. med tillæg af rente, stiftelsesgebyr på 1.000 kr., administrationsomkostninger på 240 kr. og rykkergebyr på 300 kr. Byretten tog påstanden til følge.

A ankede dommen, men landsretten afviste sagen med henvisning til, at sagen angik et krav, som efter påstanden for landsretten havde en økonomisk værdi, der ikke oversteg 20.000 kr., og derfor kun kunne ankes med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Højesteret udtalte bl.a., at da stiftelsesgebyret og administrationsomkostningerne hverken var sagsomkostninger for behandlingen i retten eller udenretslige inkassoomkostninger, skulle de lægges sammen med de 20.000 kr. ved opgørelsen af sagens værdi. Da sagens værdi herefter oversteg 20.000 kr., kunne dommen ankes uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Højesteret ophævede derfor landsrettens dom og hjemviste sagen til fortsat behandling i landsretten.

Læs hele kendelsen i sag BS-35303/2020 (pdf)