Gå til sidens indhold

Højesteret

22 mar 2022

Højesteret

Sag afvist, da kravet allerede var indtalt i en anden sag

Sag om krav på 1.014 mio. kr. afvist, da kravet hvilede på samme grundlag som krav indtalt i en tidligere anlagt verserende sag

Sag 54/2021 
Dom afsagt den 22. marts 2022

OW Bunker A/S under konkurs
v/ad hoc kurator, advokat Søren Halling-Overgaard
og
Wrist Marine Supplies A/S under konkurs
v/ad hoc kurator, advokat Søren Halling-Overgaard
mod
OW Lux S.à r.l.,
Altor Fund II GP Limited,
Altor Equity Partners A/S,
A,
B
og
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Appellanterne, OW Bunker A/S under konkurs og Wrist Marine Supplies A/S under konkurs, overdrog den 22. december 2016 deres eventuelle krav mod de indstævnte, OW Lux S.à r.l., Altor Fund II GP Limited, Altor Equity Partners A/S, A, B og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, til O.W. Supply & Trading A/S under konkurs. Overdragelsen skete med henblik på, at O.W. Supply & Trading A/S under konkurs kunne anlægge sag om OW Bunker-koncernens samlede tab på 1.214 mio. kr. i anledning af udlodninger i 2013.

Dagen efter overdragelsen anlagde O.W. Supply & Trading A/S under konkurs sag (konkurs-sag I) mod de indstævnte og flere andre sagsøgte med påstand om bl.a. betaling af 200 mio. kr. Det fremgik af stævningen, at påstanden angik OW Bunker-koncernens samlede tab på 1.214 mio. kr. i anledning af udlodninger i 2013, men at kravet af procesøkonomiske årsager alene blev indtalt med 200 mio. kr. med forbehold for senere forhøjelse af påstanden.

Kravene blev senere tilbagetransporteret til appellanterne, der den 4. oktober 2017 anlagde denne sag (konkurssag II) mod de indstævnte med påstand om betaling af 1.014 mio. kr. Det fremgik af stævningen, at kravet på 1.014 mio. kr. angik tab som følge af udlodninger i 2013.

Højesteret lagde til grund, at konkurssag I på tidspunktet for anlægget af konkurssag II angik en ideel andel på 200 mio. kr. af OW Bunker-koncernens samlede krav på 1.214 mio. kr. i anledning af udlodninger i 2013. Efter oplysningerne om forløbet af sagerne og skriftvekslingen mellem parterne angik konkurssag I fortsat en ideel andel af det samlede krav. Højesteret udtalte, at kravet på restbeløbet på 1.014 mio. kr. hvilede på det samme grundlag som det krav, der allerede var indtalt og til prøvelse i konkurssag I. Konkurssag I var derfor til hinder for, at kravet på 1.014 mio. kr. kunne prøves i konkurssag II. Det var ikke godtgjort, at der forelå en anerkendelsesværdig interesse, der kunne føre til, at kravet på 1.014 mio. kr. kunne behandles under en særskilt sag.

Konkurssag II var derfor med rette afvist af landsretten.

Læs hele dommen i sag 54/2021 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 54/2021 (pdf)