Gå til sidens indhold

Højesteret

18 mar 2022

Højesteret

Sagsomkostninger i bevissikringssag forhøjet

Sagsomkostningerne i et kæremål om omfanget af en bevissikringsundersøgelse om mulige overtrædelser af ophavsretsloven og markedsføringsloven forhøjet

Sag 9/2021

Mette Ditmer Design ApS
mod
JYSK A/S

I en bevissikringssag mellem Mette Ditmer Design og JYSK ved Fogedretten i Aarhus opstod der uenighed om bevissikringsundersøgelsens genstand og omfang. JYSK ønskede bevissikringsundersøgelsen begrænset på en række punkter. Fogedretten bestemte, at der ikke var grundlag for at begrænse bevissikringsundersøgelsen. JYSK kærede fogedrettens kendelse til landsretten.

Kæremålet gav anledning til omfattende skriftveksling mellem parterne og blev efter landsrettens bestemmelse behandlet mundtligt. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse og tilkendte Mette Ditmer Design 25.000 kr. i sagsomkostninger til dækning af advokatudgift under kæresagen. Mette Ditmer Design kærede landsrettens omkostningsafgørelse til Højesteret.

Højesteret fandt under hensyn til navnlig kæresagens karakter og advokatarbejdets omfang, at beløbet til dækning af advokatudgift for landsretten skulle forhøjes til 60.000 kr. Herved indgik det også, at det i sager om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder efter retshåndhævelsesdirektivets artikel 14 skal sikres, at den tabende part bærer en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den vindende part har afholdt.

Læs hele kendelsen i sag 9/2021 (pdf)