Gå til sidens indhold

Højesteret

24 mar 2022

Højesteret

Strafudmåling efter den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse

Voldtægt ved to samlejer uden samtykke blev straffet med fængsel i 2 år

Sag 1/22
Dom afsagt den 24. marts 2022

Anklagemyndigheden
mod
T

T blev af landsretten fundet skyldig i to gange samme nat i 2021 at have gennemført samleje med en kvinde uden hendes samtykke. Landsretten fandt det bevist, at kvinden både forud for og i løbet af første samleje og i forbindelse med det andet samleje gav udtryk for, at hun ikke havde lyst og bad T lade være, ligesom hun mange gange sagde, at hun ville hjem og bad ham stoppe.

For Højesteret angik sagen strafudmålingen efter den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, som trådte i kraft den 1. januar 2021.

Højesteret fandt, at samlejerne på den ene side ikke kunne sidestilles med de groveste tilfælde af voldtægt, som beskrevet i bestemmelsens forarbejder, og på den anden side ikke kunne sidestilles med de situationer, hvor forurettede befinder sig i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Efter en samlet vurdering af de to tilfælde af voldtægt ved samleje uden samtykke, der var begået mod samme person inden for et kortere tidsrum, forhøjede Højesteret straffen til fængsel i 2 år.

Læs hele dommen i sag 1/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 1/2022 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 1/2022 (pdf)