Gå til sidens indhold

Højesteret

07 apr 2022

Højesteret

Momspligt for kontrolgebyrer for overtrædelse af parkeringsforskrifter

Momsloven skulle fortolkes således, at der var momspligt vedrørende kontrolgebyrer for overtrædelse af parkeringsforskrifter

Sag BS-12663/2019-HJR
Dom afsagt den 7. april 2022

Apcoa Parking Danmark A/S
mod
Skatteministeriet

Sagen angik, hvorvidt Apcoa Parking Danmark A/S havde pligt til at betale moms af kontrolgebyrer opkrævet for overtrædelse af forskrifter for parkering på privat grund.

Efter hovedforhandlingen i sagen i december 2019 forelagde Højesteret den 7. februar 2020 et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkning af det relevante EU-direktiv.

Ved dom af 20. januar 2022 i sag C-90/20, Apcoa Parking Danmark A/S mod Skatteministeriet, besvarede EU-Domstolen det præjudicielle spørgsmål. I forlængelse af EU-Domstolens besvarelse fandt Højesteret, at kontrolgebyrerne, som sagen angik, måtte anses for vederlag for en ydelse som nævnt i momslovens § 4, stk. 1, således at der skulle betales moms af gebyrerne.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-12663/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-12663/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-12663/2019-HJR (pdf)