Gå til sidens indhold

Højesteret

08 apr 2022

Højesteret

Om salær for aflyste retsmøder på grund af teledatasagen og covid-19

Om fastsættelse af honorar til en beskikket forsvarer for aflyste retsmøder på grund af teledatasagen og covid-19-situationen

Sag 55/2021

Kendelse afsagt den 7. april 2022

Advokat B påkærer Vestre Landsrets salærfastsættelse i sagen:

Anklagemyndigheden mod
mod
T1
(advokat A)
og
T2
(advokat B)

 

Advokat B var forsvarer for tiltalte T2 i en ankesag ved Vestre Landsret.

I februar 2019 berammede Vestre Landsret hovedforhandlingen i sagen til foretagelse på 10 retsdage i september og oktober 2019. I august 2019 blev disse retsdage aflyst på grund af den såkaldte teledatasag, hvor Rigsadvokaten den 18. august 2019 havde udsendt en instruks om midlertidigt stop af brug af teleoplysninger.

I oktober 2019 blev hovedforhandlingen berammet til foretagelse på 11 retsdage i april 2020. I marts og april 2020 blev først nogle og senere alle retsdage aflyst på grund af covid-19-situationen.

Hovedforhandlingen blev senere gennemført i juli og august 2020.

I forbindelse med domsafsigelsen anmodede advokat B landsretten om at få tilkendt et honorar på 5.000 kr. + moms pr. retsdag for 19 af de retsdage, der var blevet aflyst på grund af først teledatasagen og siden covid-19-situationen, i alt 95.000 kr. + moms.

Landsretten tilkendte advokat B et honorar på 25.000 kr. + moms for de retsdage, der var blevet aflyst på grund af teledatasagen, men ikke noget honorar for de retsdage, der var blevet aflyst på grund af covid-19-situationen.

Højesteret udtalte, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte landsrettens vurdering med hensyn til honorar for de retsdage, der var blevet aflyst på grund af teledatasagen, og tiltrådte, at der ikke var grundlag for at tilkende advokat B honorar for de retsdage, der var blevet aflyst som følge af covid-19-situationen.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag 55/2021 (pdf)