Gå til sidens indhold

Højesteret

03 maj 2022

Højesteret

Ankesag ikke begrænset

En ankesag var ikke begrænset til alene at angå et spørgsmål om udmåling af erstatning og vederlag, da Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke var begrænset

Sag BS-50856/2020-HJR og
sag BS-50859/2020-HJR
Kendelse afsagt den 2. maj 2022

Anne Black ApS
mod
Salling Group A/S
og
Ronald A/S

Anne Black ApS havde anlagt sag mod Salling Group A/S og Ronald A/S med påstand om betaling af 3 mio. kr. på grund af en påstået overtrædelse af Anne Blacks rettigheder til tre produkter. Sø- og Handelsretten pålagde Salling Group og Ronald at betale et beløb på 1,5 mio. kr. i samlet erstatning og vederlag. Salling Group og Ronald ankede dommen til Østre Landsret, som nedsatte beløbet til 300.000 kr.

Anne Black ansøgte herefter Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret. I ansøgningen anførte Anne Black, at det alene var spørgsmålet om udmåling af erstatning og vederlag, som ønskedes indbragt. Procesbevillingsnævnet meddelte Anne Black en tilladelse, som ikke var begrænset til en del af landsrettens dom.

Anne Black indbragte herefter sagen for Højesteret og angav i ankestævningen, at det alene var den del af landsrettens dom, der angik udmåling af erstatning og vederlag, der blev anket. Salling Group og Ronald nedlagde påstand om frifindelse med henvisning til, at der ikke var sket en krænkelse af Anne Blacks rettigheder. Der opstod som følge heraf uenighed mellem parterne om, hvorvidt ankesagen var begrænset til at angå spørgsmålet om udmåling af erstatning og vederlag.

Højesteret udtalte, at Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke var begrænset til at angå spørgsmålet om udmåling af erstatning og vederlag. Ankesagen angik derfor hele landsrettens dom.

Læs hele kendelsen i Sag BS-50856/2020-HJR og sag BS-50859/2020-HJR (pdf)