Gå til sidens indhold

Højesteret

11 maj 2022

Højesteret

Rettigheder overdraget ved forlagsaftale

Rettigheder til at anvende kompositioner i musicals mv. var overdraget ved forlagsaftale

Sag BS-16873/2021-HJR

Dom afsagt den 11. maj 2022

A,
B,
C og
D
mod
EMI Music Publishing Denmark A/S

A, B, C og D overdrog ved forlagsaftale af 18. november 1993 de eksklusive rettigheder for hele verden til alle kompositioner, som A skrev alene eller sammen med andre til gruppen G, til EMI Music Publishing Denmark A/S.

A indgik samme dag en tilsvarende forlagsaftale med EMI om overdragelse af de eksklusive rettigheder til alle kompositioner, som han skrev alene eller sammen med andre inden den 1. oktober 2003, og som ikke var omfattet af forlagsaftalen vedrørende gruppen G.

Sagen angik, om forlagsaftalerne omfattede overdragelse af rettigheder til at anvende de nævnte kompositioner i musikdramatiske opførelser (musicals mv.).

Højesteret udtalte, at bestemmelserne om rettighedsoverdragelse var detaljerede og klare, og at det fremgik, at opregningen af mulige udnyttelsesformer ikke var udtømmende. Forlagsaftalerne indebar således efter deres ordlyd en fuldstændig overdragelse af alle rettigheder til forretningsmæssig udnyttelse af de omhandlede kompositioner.

Højesteret tiltrådte herefter, at forlagsaftalerne også omfattede overdragelse af rettigheder til at anvende kompositionerne i musikdramatiske opførelser, og at der ikke var grundlag for helt eller delvist at tilsidesætte aftalernes bestemmelser om rettighedsoverdragelse i medfør af aftalelovens § 36.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i BS-16873/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i BS-16873/2021-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-16873/2021-HJR i Domsdatabasen