Gå til sidens indhold

Højesteret

22 jun 2022

Højesteret

Hjemmel til inddrivelse af danske skattekrav på Færøerne

Der var hjemmel i de færøske inddrivelsesregler til at inddrive danske skattekrav

Sag 3/2022
Dom afsagt den 22. juni 2022

TAKS
mod
Boet efter A

De færøske skattemyndigheder, TAKS, havde i 2016 foretaget udpantning ved udlæg for ca. 580.000 kr. i en ejendom ejet af A. Udpantningen skete på baggrund af en anmodning fra de danske skattemyndigheder om bistand til inddrivelse ifølge en bistandsaftale fra 1989.

Boet efter A gjorde gældende, at der ikke var hjemmel til den foretagne udpantning for danske skattekrav på Færøerne, og at udpantningen derfor skulle ophæves.

Højesteret bemærkede, at lovgivningen på tidspunktet for indgåelsen af bistandsaftalen mellem bl.a. Færøerne og Danmark indeholdt en bestemmelse om, at landsstyret kunne indgå sådanne aftaler. Det var forudsat i forarbejderne til bestemmelsen, at indgåelse af en sådan aftale betød, at skat, der var forfaldet til betaling i et andet land, kunne inddrives efter reglerne om inddrivelse på Færøerne, og der var ikke ved en senere ophævelse af bestemmelsen ændret ved denne forudsætning.

Højesteret udtalte på den baggrund, at skattelovens inddrivelsesregler indeholdt hjemmel til at foretage udpantning som led i bistand inden for rammerne af aftaler, der var indgået med Danmark og andre lande. Det var uden betydning, om bistandsaftalen, der regulerede myndighedernes samarbejde, var kundgjort.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 3/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 3/2022 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 3/2022 i Domsdatabasen