Gå til sidens indhold

Højesteret

18 aug 2022

Højesteret

Ejendomsmægler havde ikke krav på vederlag

Salg af ejendom skyldtes ikke ejendomsmæglerens indsats, og der var derfor ikke ret til vederlag

Sag BS-19080/2021-HJR

Dom afsagt den 18. august 2022

EDC Lüt Petersen ApS
mod
A


Salg af ejendom skyldtes ikke ejendomsmæglerens indsats, og der var derfor ikke ret til vederlag

Sagen angik, hvorvidt salget af A’s ejendom medførte, at den tidligere ejendomsmægler havde ret til vederlag efter formidlingsaftalen til trods for, at salget var sket efter udløbet af formidlingsaftalen. Formidlingsaftalen indeholdt bl.a. en betingelse om ”solgt eller gratis”, hvilket indebar, at ejendomsmægleren efter ejendomsformidlingslovens § 32, stk. 2, havde ret til vederlag, hvis der efter formidlingsaftalens ophør blev indgået en købsaftale på baggrund af ejendomsmæglerens indsats og uden en anden ejendomsmægler havde medvirket.

Højesteret fandt, at retten til vederlag måtte bero på en konkret vurdering, hvori måtte indgå navnlig oplysningerne om ejendomsmæglerens indsats, forholdene omkring formidlingsaftalens ophør og forholdene omkring købsaftalens indgåelse.

Herefter fandt Højesteret, at ejendomshandlen ikke kunne anses for at være indgået på baggrund af ejendomsmæglerens indsats, sådan at der var ret til vederlag. Højesteret havde navnlig lagt vægt på, at der ikke var grundlag for at antage, at A bevidst havde udskudt handlen for at holde ejendomsmægleren ude, samt på det oplyste om, at ejendommen alene blev drøftet mellem ejendomsmægleren og køberen af ejendommen i forbindelse med fremvisning af en anden ejendom.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-19080/2021-HJR (pdf)