Gå til sidens indhold

Højesteret

24 aug 2022

Højesteret

Ikke grundlag for direkte krav

Importør havde ikke udvist sådanne forhold, at der var grundlag for direkte krav i forbindelse med importørens markedsføring og salg af MgO-plader

Sag BS-27896/2021-HJR
Dom afsagt den 24. august 2022

Enemærke & Petersen A/S
mod
Selskabet af 30. august 2002 A/S (tidligere Nordisk Pladeimport A/S)

I 2010-2014 blev MgO-plader anvendt som vindspærre i byggerier i Danmark. I løbet af efteråret 2014 blev der konstateret fugtproblemer i forbindelse med disse plader, og det viste sig, at pladerne var uegnede som vindspærre under danske klimaforhold.

For Højesteret angik sagen, om entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen A/S, som havde anvendt MgO-plader på et renoveringsprojekt vedrørende Elkærparken i Tune, kunne kræve erstatning af Selskabet af 30. august 2002 A/S, som var importør af pladerne, for udgifter forbundet med udskiftning af MgO-pladerne med andre vindspærreplader. Kravet var baseret på de i retspraksis udviklede principper om direkte krav.

Højesteret lagde til grund, at det var almindeligt at anvende MgO-plader som vindspærre, allerede inden den pågældende importør begyndte at markedsføre og sælge pladerne som egnede til dette formål. Højesteret lagde også til grund, at ingen i branchen tænkte over muligheden for fugtopsugning, og at ingen derfor undersøgte forholdet.

På den baggrund udtalte Højesteret, at det ikke var godtgjort, at importøren havde udvist sådanne forhold, at der var grundlag for, at entreprenørvirksomheden kunne kræve erstatning i medfør af principperne om direkte krav.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-27896/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-27896/2021-HJR Domsdatabasen