Gå til sidens indhold

Højesteret

01 sep 2022

Højesteret

Kæremål hjemvist til realitetsbehandling ved landsretten

Advokats kære af byrettens salærfastsættelse skulle behandles af landsretten

Sag 83/2021
Kendelse afsagt den 1. september 2022

Anklagemyndigheden
mod
T

Advokat Charlotte Løfberg, som var beskikket som forsvarer i en større straffesag, blev ved sagens afslutning i byretten tilkendt et salær på 341.388,75 kr. med tillæg af moms. Hun bad efterfølgende byretten revurdere salærets størrelse, idet hun mente at arbejdet med sagen berettigede hende til et højere salær. Hun anførte, at hvis byretten ikke revurderede salæret, skulle hendes anmodning betragtes som en kære. Byretten afviste at revurdere salæret og fremsendte sagen til landsretten. Landsretten afviste kæremålet med henvisning til, at en afgørelse ikke kan kæres, inden den er truffet.

Højesteret fandt, at advokat Charlotte Løfbergs anmodning måtte forstås som en kære af byrettens salærfastsættelse. Det forhold, at byretten afslog at revurdere salærfastsættelsen, ændrede ikke herved. Landsretten kunne derfor ikke afvise kæremålet som sket, hvorfor Højesteret hjemviste sagen til landsretten.

Læs hele kendelsen i sag 83/2021 (pdf)