Gå til sidens indhold

Højesteret

09 jan 2023

Højesteret

Beneficial owner-sager

Vurdering efter EU-direktiv og dobbeltbeskatningsoverenskomster af udbytter udloddet til udenlandske moderselskaber

Sagerne 69/2021, 79/2021 og 70/2021
Dom afsagt den 9. januar 2023

Skatteministeriet
mod
NetApp Denmark ApS

og

NetApp Denmark ApS
mod
Skatteministeriet

og

TDC A/S
mod
Skatteministeriet

Sagerne angik navnlig, om NetApp Denmark ApS og TDC A/S havde pligt til at indeholde udbytteskat af udlodninger til udenlandske moderselskaber. Sagerne skulle bedømmes efter dansk skattelovgivning, EU’s direktiv om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater samt dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Cypern, Luxembourg og USA.

I dommen tog Højesteret stilling til, hvornår et udenlandsk moderselskab er ”retmæssig ejer” (”beneficial owner”) efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, og hvornår der foreligger retsmisbrug efter EU-direktivet. Højesteret foretog herefter en konkret vurdering af de enkelte udlodninger.

Efter resultatet af disse vurderinger havde skattemyndighederne et krav mod NetApp Denmark for ikke indeholdt udbytteskat. Højesteret fastslog, at kravet efter opkrævningsloven skulle tillægges renter og rentes rente, uanset at NetApp Denmark – som følge af, at selskabet fik medhold i Landsskatteretten og til dels i landsretten – ikke havde haft mulighed for at deponere de omstridte beløb og herved undgå forrentning, mens sagen verserede. Højesteret udtalte, at der er anledning for lovgivningsmagten til at forholde sig til, om sådanne konsekvenser af opkrævningsloven er ønskelige.

Læs hele dommen i sagerne 69/2021, 79/2021 og 70/2021 (pdf)

Læs landsretten afgørelse i sagerne 69/2021, 79/2021 og 70/2021 i Domsdatabasen