Gå til sidens indhold

Højesteret

23 jan 2023

Højesteret

Om aktindsigt i materiale fra PET

Landsretten burde ikke have oplyst forsvareren om, at PET ikke havde yderligere materiale end det, forsvareren allerede havde modtaget

Sag 107/2021
Kendelse afsagt den 23. januar 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

Under en straffesag anmodede en forsvarer om at få fremlagt Politiets Efterretningstjenestes (PET) efterforskning af et brev. PET sendte materialet til forsvareren og oplyste, at PET nu havde udleveret det materiale, som forsvareren havde krav på efter retsplejelovens regler om aktindsigt. Forsvareren gentog sin anmodning om udlevering af alle oplysninger i relation til brevet.

Landsretten bestemte, at forsvarerens anmodning om aktindsigt bortfaldt, da PET ikke havde yderligere materiale vedrørende efterforskning af brevet.

Højesteret fastslog, at hensynet til PET’s virke tilsiger, at også en oplysning om, at PET ikke har yderligere materiale, kun kan videregives til forsvareren, såfremt forsvareren har krav herpå efter retsplejelovens regler om aktindsigt for forsvarere.

Højesteret udtalte herefter, at forsvareren ikke havde krav på oplysningen om, at PET ikke havde yderligere materiale, og at landsretten i sin afgørelse ikke burde have videregivet denne oplysning til forsvareren, men i stedet burde have bestemt, at forsvareren havde modtaget det materiale, som politiet havde tilvejebragt til brug for den sag, som sigtelsen angik.

Læs hele kendelsen i sag 107/2021 (pdf)