Gå til sidens indhold

Højesteret

26 jan 2023

Højesteret

Registrering som medmor tilladt

MM skulle registreres som medmor til B, da behandlingen, der førte til graviditeten, blev anset som foretaget under en sundhedspersons ansvar

Sag BS-27326/2022-HJR og BS-28018/2022-HJR
Dom afsagt den 26. januar 2023

M
og
MM
og
B
mod
Familieretshuset

Sagen angik, om Familieretshuset havde været berettiget til at afslå at registrere MM som medmor til et barn født af MM’s ægtefælle, M. Spørgsmålet var, om MM opfyldte betingelserne i børnelovens § 27 a for at blive anset som barnets medmor. Efter denne bestemmelse kan den kvindelige ægtefælle, den registrerede partner eller den kvindelige partner til en kvinde, som er blevet behandlet med assisteret reproduktion med en kendt mands sæd, anses som medmor til barnet. Betingelserne herfor er, at behandlingen er foretaget af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, at barnet må antages at være blevet til ved denne behandling, og at den kvinde, som skal behandles, ægtefællen/partneren og manden skriftligt erklærer, at ægtefællen/partneren skal være barnets medmor.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at parrets læge havde medvirket til behandlingen på en sådan måde, at betingelsen i børnelovens § 27 a om, at behandlingen skal foretages af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, måtte anses for opfyldt.

Det forhold, at reglerne i lovgivningen om assisteret reproduktion ikke var blevet iagttaget f.eks. med hensyn til lægens egen kontakt til donoren, kunne ikke føre til, at MM mistede retten til at blive registreret som medmor, og donoren i stedet skulle anses som far til barnet.

Herefter, og da de øvrige betingelser i børnelovens § 27 a var opfyldt fandt et flertal i Højesteret, at MM skulle tillades registreret som medmor.

Landsretten var nået til det modsatte resultat.

Læs hele dommen i Sag BS-27326/2022-HJR og BS-28018/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-27326/2022-HJR og BS-28018/2022-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-27326/2022-HJR og BS-28018/2022-HJR i Domsdatabasen