Gå til sidens indhold

Højesteret

05 jan 2023

Højesteret

Straffastsættelse for ulovlig våbenbesiddelse

Forhøjet straf og udvisning for bestandig for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder

Sag 65/2022
Dom afsagt den 5. januar 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T havde bl.a. ulovligt været i besiddelse af fire skydevåben, hvoraf tre var skarpladte, på sin bopæl. Han havde erhvervet våbnene og ammunitionen over en årrække og havde skudt med i hvert fald et af våbnene for at finde ud af, om det virkede.

Landsretten havde fastsat straffen til fængsel i 2 år og 9 måneder og udvist T af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Højesteret forhøjede straffen til fængsel i 3 år og lagde ved fastsættelsen af straffen vægt på navnlig antallet af våben med tilhørende ammunition.

Med hensyn til spørgsmålet om udvisning vurderede Højesteret, at arten og grovheden af den kriminalitet, T havde begået, vejede tungere end de forhold, der talte imod udvisning, herunder bl.a. hans stærke tilknytning til Danmark. T skulle derfor udvises.

Spørgsmålet var herefter, om der skulle ske udvisning for bestandig eller for en begrænset periode. Højesteret anførte, at udvisning af T for bestandig ikke ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, navnlig fordi T først kom til Danmark som 35-årig, han havde gode muligheder for at etablere sig i sit hjemland, England, han kunne bevare tilknytningen til sin danske familie gennem bl.a. besøg i England, og fordi den kriminalitet, han havde begået, var alvorlig og ikke tilfældighedspræget.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom med den ændring, at straffen blev forhøjet til fængsel i 3 år.

Læs hele dommen i sag 65/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 65/2022 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 65/2022 i Domsdatabasen