Gå til sidens indhold

Højesteret

24 jan 2023

Højesteret

To dokumenter tilladt fremlagt som bilag

To dokumenter udgjorde ikke skriftlige vidneerklæringer og kunne fremlægges som bilag under en verserende retssag

Sag BS-38130/2022-HJR

Kendelse afsagt den 24. januar 2023

Alm. Brand Forsikring A/S
mod
Ankestyrelsen

Under en verserende retssag om Ankestyrelsens afgørelse af en arbejdstagers arbejdsskadesag havde Alm. Brand Forsikring protesteret mod fremlæggelsen af to bilag. Det ene bilag bestod af to mails fra tilskadekomne til Ankestyrelsen. Det andet bilag var et telefonnotat udarbejdet af en medarbejder i Ankestyrelsen efter en telefonsamtale med tilskadekomnes kiropraktor.

Højesteret fandt efter en konkret vurdering, at de to bilag efter deres karakter og indhold ikke udgjorde skriftlige vidneerklæringer omfattet af retsplejelovens § 297. Højesteret bemærkede, at de to mails fra tilskadekomne i det væsentlige alene indeholdt en faktuel oplysning om, hvornår han første gang efter ulykken blev behandlet for nakkesmerter hos sin kiropraktor, og at telefonnotatet gengav Ankestyrelsens samtale med kiropraktoren, som forklarede, hvordan man skulle forstå en journal, der delvis var på latin og med forkortelser.

Da de to bilag indgår i grundlaget for den afgørelse, der skal prøves af retten, og der i øvrigt ikke var grundlag for at nægte de to bilag fremlagt, fandt Højesteret, at de to bilag skulle tillades fremlagt og stadfæstede dermed landsretten kendelse.

Læs hele kendelsen i sag BS-38130/2022 (pdf)