Gå til sidens indhold

Højesteret

07 dec 2023

Højesteret

Abonnementsbetalinger skal tilbagebetales

Abonnementsbetalinger opkrævet i strid med forbrugeraftaleloven skal tilbagebetales

Sagerne BS-37131/2022-HJR, BS-37142/2022-HJR og BS-37160/2022-HJR
Dom afsagt den 7. december 2023

Group Buy ApS
og
Buuks.dk ApS
og
Sayve ApS
mod
Forbrugerombudsmanden

Højesteret har taget stilling til tre sager, som Forbrugerombudsmanden havde anlagt mod selskaberne Group Buy ApS, Buuks.dk ApS og Sayve ApS. De tre selskaber sælger bøger og andre varer via hjemmesider i Danmark og Sverige. Sagerne angik køb af varer, som forbrugere havde foretaget i selskabernes webbutikker, og hvor forbrugerne ifølge selskabernes forretningsvilkår automatisk havde indgået abonnementsaftaler ved køb af varer til såkaldt medlemspris. Sagerne var begrænset til at angå køb på ordresider med en bestemt udformning eller køb af varer i bestemte perioder på nærmere angivne websteder.

Højesteret udtalte, at Group Buy, Buuks.dk og Sayve bl.a. ikke havde overholdt deres forpligtelser til klart og tydeligt at angive, at forbrugeren ved købet af en vare blev pålagt en forpligtelse til at betale for et abonnement. Bl.a. som følge heraf var forbrugerne ikke bundet af abonnementsaftalerne.

Højesteret pålagde selskaberne at orientere forbrugerne om, at de ikke var bundet af aftalerne. Det blev desuden forbudt for selskaberne at foretage opkrævning af abonnementsbetalinger fra de pågældende forbrugere, og selskaberne måtte ikke fremover benytte bestemte ordresider til salg og markedsføring af abonnementsaftaler.

Endelig fastslog Højesteret, at forbrugerne havde krav på tilbagebetaling af allerede foretagne abonnementsbetalinger, medmindre den enkelte forbrugers krav var forældet. Højesteret pålagde derfor (i modsætning til Sø- og Handelsretten) selskaberne at tilbagebetale alle opkrævninger omfattet af sagen, som var foretaget senere end tre år, før sagen blev anlagt ved Sø- og Handelsretten, dvs. alle betalinger foretaget den 30. oktober 2017 eller senere, med rente fra det tidspunkt, hvor den enkelte abonnementsbetaling fandt sted. Højesteret bemærkede endvidere, at abonnementsbetalingerne var opnået ved en fremgangsmåde, der måtte anses for groft vildledende og klart retsstridig.

Læs hele dommen i sagerne BS-37131/2022-HJR, BS-37142/2022-HJR og BS-37160/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sagerne BS-37131/2022-HJR, BS-37142/2022-HJR og BS-37160/2022-HJR i Domsdatabasen