Gå til sidens indhold

Højesteret

18 dec 2023

Højesteret

Fordeling af omkostninger ved isoleret bevisoptagelse

Ikke grundlag for at ændre landsrettens fordeling af omkostninger ved isoleret bevisoptagelse mellem flere skønsindstævnte

Sag BS-28455/2023-HJR
Kendelse afsagt den 18. december 2023

HB Trapper A/S
mod
Dreier & Co. Nyborg A/S,
TTS ApS,
A
og
B

B fik i juli 2016 afleveret et nyopført familiehus, som omfattede en udvendig trappe. Efter afleveringen konstaterede B fejl og mangler ved trappen. B anmodede på den baggrund om isoleret bevisoptagelse (syn og skøn) med det formål at få belyst, om byggeriet var behæftet med fejl og mangler.

For Højesteret angik sagen fordeling af omkostninger i anledning af den isolerede bevisoptagelse.

Højesteret udtalte, at det kan pålægges en skønsindstævnt at betale omkostninger ved en isoleret bevisoptagelse, hvis bevisoptagelsen støtter, at der er begået fagfejl, og det efter det i øvrigt foreliggende ikke kan udelukkes, at skønsrekvirenten som følge heraf kan gøre krav gældende mod den skønsindstævnte.

Højesteret udtalte, at resultatet af det gennemførte syn og skøn måtte anses for at støtte B’s synspunkter om, at der var begået fagfejl vedrørende trappen, og at det ikke kunne udelukkes, at B som følge heraf kunne gøre krav gældende mod HB Trapper. Højesteret fandt desuden ikke grundlag for at ændre fordelingen af omkostninger mellem de skønsindstævnte.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag BS-28455/2023-HJR (pdf)