Gå til sidens indhold

Højesteret

08 dec 2023

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sager om ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af letbane og metro i København skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sagerne BS-29564/2023-HJR, BS-29565/2023-HJR, BS-29572/2023-HJR og BS-29573/2023-HJR
Kendelse afsagt den 8. december 2023

Hovedstadens Letbane I/S
mod
PFA DK Ejendomme Lav A/S

og

Metroselskabet I/S
mod
PFA DK Ejendomme Lav A/S

og

Hovedstadens Letbane I/S
mod
Danica Ejendomsselskab ApS

og

Hovedstadens Letbane I/S
mod
Sino Ejendomsselskab A/S

Hovedsagerne angik, om det var med rette, at taksationskommissionen ved fastsættelse af ekspropriationserstatning i forbindelse med etablering af letbanen på Ring 3 samt metro til Sydhavnen i København havde nægtet fradrag for værdien af fordele, som anlægsprojekterne havde tilført restejendommene.

Byretten henviste sagerne til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte sagerne tilbage til byretten, da landsretten fandt, at betingelserne for henvisning ikke var opfyldt.

Landsretten anførte i sin begrundelse bl.a., at der i øjeblikket verserer fire sager ved landsretten som 1. instans, som angår samme principielle problemstilling som de pågældende sager, hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt fandtes påkrævet eller hensigtsmæssigt at henvise sagerne.

Sagerne angik for Højesteret spørgsmålet om henvisning af hovedsagerne fra byret til landsret.

Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens vurdering og stadfæstede landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sagerne BS-29564/2023-HJR, BS-29565/2023-HJR, BS-29572/2023-HJR og BS-29573/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sagerne BS-29564/2023-HJR, BS-29565/2023-HJR, BS-29572/2023-HJR og BS-29573/2023-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sagerne BS-29564/2023-HJR, BS-29565/2023-HJR, BS-29572/2023-HJR og BS-29573/2023-HJR (pdf)