Gå til sidens indhold

Højesteret

23 feb 2023

Højesteret

Fordeling af betinget og ubetinget straf i kombinationsdom ændret

Fordeling af betinget og ubetinget straf i kombinationsdom ændret da den ubetingede del oversteg en tredjedel af den samlede straf

Sag 80/2022
Dom afsagt den 23. februar 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T var i landsretten fundet skyldig i bl.a. forsøg på ulovlig tvang og indbrudstyveri og idømt 5 måneders fængsel, hvoraf 60 dage var ubetinget, mens de resterende 3 måneder var betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Højesteret fandt, at straffen på fængsel i 5 måneder var passende fastsat, men bemærkede, at den ubetingede del af straffen ved en delvist betinget dom med vilkår om samfundstjeneste efter straffelovens § 64, 2. pkt., hverken kan overstige 3 måneder eller en tredjedel af den samlede fængselsstraf.

Højesteret besluttede herefter, at 30 dage af straffen skulle være ubetinget, mens de resterende 4 måneder skulle være betinget med vilkår om samfundstjeneste. Antallet af samfundstjenestetimer blev som konsekvens heraf forhøjet fra 80 til 100 timer.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 80/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 80/2022 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 80/2022 i Domsdatabasen