Gå til sidens indhold

Højesteret

24 feb 2023

Højesteret

Opholdsforbud som følge af vold begået i nattelivet

T idømt opholdsforbud som følge af vold begået i nattelivet eller i tilknytning til T’s færden i nattelivet

Sag 54/2022
Dom afsagt den 24. februar 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T var i landsretten fundet skyldig i bl.a. vold i gentagelsestilfælde ved en nat ca. kl. 01.25 ud for et værtshus at have tildelt den forurettede et slag i ansigtet med flad hånd. Landsretten vurderede, at straffen for voldsforholdet isoleret bedømt skulle fastsættes til fængsel i 40 dage. T blev endvidere idømt et opholdsforbud efter straffelovens § 79 c, der indebar, at han i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 5 ikke måtte færdes og opholde sig på serveringssteder, hvorfra der foregår salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet, og hvortil der er offentlig adgang, og i udpegede nattelivszoner. Forbudsperioden blev fastsat til 3 måneder fra endelig dom. For Højesteret angik sagen alene opholdsforbuddet.

Højesteret fandt, at der var tale om vold begået i nattelivet eller i tilknytning til T’s færden i nattelivet. Højesteret bemærkede, at T ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet i nattelivet eller i tilknytning til nattelivet, men at han tidligere flere gange er straffet for ligeartet kriminalitet uden for nattelivet.

På den baggrund fandt Højesteret, at betingelserne i lovforarbejderne om, at et opholdsforbud vil være egnet og nødvendigt for at forebygge nye lovovertrædelser af lignende beskaffenhed, var opfyldt. Højesteret tiltrådte herefter, at T blev givet et opholdsforbud, og at forbudsperioden blev fastsat til 3 måneder. Højesteret lagde i den forbindelse vægt på landsrettens vurdering af, at straffen for voldsforholdet isoleret bedømt skulle fastsættes til fængsel i 40 dage.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag 54/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 54/2022 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 54/2022 i Domsdatabasen