Gå til sidens indhold

Højesteret

10 feb 2023

Højesteret

Tiltaltes forsinkelse førte til afvisning af anke

Afvisning af tiltaltes bevisanke, da tiltalte ankom ca. 15 minutter for sent til hovedforhandlingen

Sag 91/2022

Kendelse afsagt 10. februar 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T blev ved Retten i Roskildes dom af 16. juli 2021 idømt 10 dages fængsel og frakendt førerretten i 5 år for navnlig narkokørsel. T ankede dommen til frifindelse.

Ankesagen var berammet til hovedforhandling i Østre Landsrets nye retsbygning i Nordhavn den 23. maj 2022 kl. 9.30. Ved retsmødets start kl. 9.30 var T ikke mødt, men han havde forgæves forsøgt at kontakte sin forsvarer for at oplyse, at han pga. mangelfuld skiltning, byggerod i området og fejl på sin GPS ikke kunne finde vej til retsbygningen fra Orientkaj metrostation. Forsvareren forsøgte herefter telefonisk at hjælpe T med at finde vej.

Kl. 9.42 konstaterede landsretten, at T ikke var mødt. Anklagemyndigheden anmodede på den baggrund om afvisning af T’s bevisanke. Forsvareren anmodede om udsættelse i yderligere 2 minutter med henvisning til, at T ville ankomme inden for få minutter. Mens landsretten voterede spørgsmålet om afvisning, ankom T til retslokalet. 1 minut derefter – kl. 9.45 – afsagde landsretten kendelse om afvisning.

Spørgsmålet for Højesteret var, om det var med rette, at T’s anke blev afvist.

Højesteret fastslog, at T’s forsinkelse på ca. 15 minutter måtte anses som udeblivelse i retsplejelovens forstand, og at der ikke var grundlag for at tilsidesætte landsrettens vurdering, hvorefter T’s problemer med at finde vej til landsretten ikke udgjorde lovligt forfald.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag 91/2022 (pdf)