Gå til sidens indhold

Højesteret

30 mar 2023

Højesteret

Anke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om forbrugerkøb på hjemmesider med samtidig indgåelse af abonnementsaftale kunne ankes til Højesteret

Sag BS-37131/2022-HJR, BS-37142/2022-HJR og BS-37160/2022-HJR
Beslutning truffet den 30. marts 2023

Group Buy ApS,
Buuks.dk ApS
og
Sayve ApS
mod
Forbrugerombudsmanden

Sagen angår i første række, om forbrugere, som har købt varer på hjemmesider tilhørende Group Buy ApS, Buuks.dk ApS og Sayve ApS i forbindelse med købet har indgået en bindende, løbende abonnementsaftale. Hvis der ikke er indgået en sådan aftale, angår sagen i anden række bl.a., om selskaberne er forpligtet til at tilbagebetale abonnementsbetalinger til forbrugerne.

Spørgsmålet for Højesteret var, om Sø- og Handelsrettens dom kunne ankes direkte til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for direkte anke til Højesteret var opfyldt, og tillod anken.

Læs hele beslutningen i sag BS-37131/2022-HJR, BS-37142/2022-HJR og BS-37160/2022-HJR (pdf)