Gå til sidens indhold

Højesteret

30 mar 2023

Højesteret

Beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins

Højesteret har truffet to afgørelser om beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins

Sagerne BS-32180/2021-HJR og BS-17439/2022-HJR
Domme afsagt den 30. marts 2023

A
mod
Skatteministeriet

og

B
mod
Skatteministeriet

I 2011-2015 erhvervede A bitcoins ved seks køb og som donationer, han modtog fra tredjemand i forbindelse med, at han udviklede og stillede en software til bitcoins til rådighed. I 2017 og 2018 solgte han disse bitcoins med fortjeneste.

I 2011-2013 erhvervede B bitcoins som vederlag for at stille serverkraft til rådighed for bitcoin-systemet og validere bitcointransaktioner (mining). I 2018 solgte han nogle af disse bitcoins med fortjeneste.

Sagerne angik, om A’s og B’s fortjenester ved salg af bitcoins var skattepligtige.

Højesteret udtalte, at A’s køb af bitcoins måtte anses for foretaget i spekulationsøjemed, og at salget af disse bitcoins derfor ikke var skattefri efter § 5, stk. 1, litra a, i statsskatteloven.

Højesteret udtalte endvidere, at A’s salg af de bitcoins, han havde erhvervet som donationer, og salg af B’s beholdning af bitcoins erhvervet ved mining-aktivitet udgjorde omsætning i deres ikke-erhvervsmæssige virksomheder. Salg udløser derfor skattepligt efter § 4, litra a, i statsskatteloven.

I begge sager var landsretten nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-32180/2021-HJR (pdf)

Læs hele dommen i sag BS-17439/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-32180/2021-HJR i Domsdatabasen

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-17439/2022-HJR i Domsdatabasen