Gå til sidens indhold

Højesteret

24 mar 2023

Højesteret

Beslaglæggelse og ransagning af mobiltelefoner var lovlig

Mistankekravet opfyldt i forbindelse med beslaglæggelse og ransagning af mobiltelefoner

Sag 61/2022

Kendelse afsagt 24. marts 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T blev den 7. december 2021 anholdt i nærheden af sin bopæl og sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. Han var ved anholdelsen i besiddelse af en mobiltelefon, som politiet beslaglagde. Ved ransagning af hans bopæl, som han gav tilladelse til, beslaglagde politiet yderligere to mobiltelefoner. De tre mobiltelefoner blev efterfølgende ransaget.

For Højesteret var hovedspørgsmålet, om mistankekravet i retsplejelovens betingelser for beslaglæggelse og ransagning var opfyldt.

Byrettens og landsrettens vurdering af mistankekravet byggede på et notat fra Efterretnings- & Analyseenheden ved Særlig Efterforskning Øst. Højesteret bemærkede, at notatet var baseret på politiets kontinuerlige og systematiske indsamling af informationer samt overvågning af rocker- og bandemiljøet.

Ifølge notatet var der som led i en igangværende voldelig konflikt i bandemiljøet fire hændelser i dagene 2.-4. december 2021, der indebar to drab og drabsforsøg med anvendelse af bl.a. skydevåben på offentligt tilgængelige steder. Konflikten omfattede efter notatet medlemmer af de rivaliserende bander NNV-Gruppen, den forbudte bandegruppering LTF og det kriminelle netværk Tingbjerg. Det fremgik af notatet, at T på det pågældende tidspunkt var tilknyttet NNV-Gruppen.

Højesteret fandt på den baggrund, at der forelå rimelig grund til at mistænke T for ulovlig våbenbesiddelse, og at mistankekravet således var opfyldt i forbindelse med beslaglæggelsen og ransagningen af mobiltelefonerne.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 61/2022 (pdf)