Gå til sidens indhold

Højesteret

14 mar 2023

Højesteret

Ejerforening skulle give fuldmagt til ansøgning om byggetilladelse

Ejerforening skulle give fuldmagt til ejerlejlighedshaver til ansøgning om byggetilladelse til inddragelse af depotrum til beboelse

Sag BS-12284/2022-HJR
Dom afsagt den 14. marts 2023

A
mod
Ejerforening B

A, der var ejer af en lejlighed i ejerforeningen B, købte i februar 2016 et depotrum over sin lejlighed fra en anden ejerlejlighedshaver i ejerforeningen. Efter overtagelsen af depotrummet bad han bestyrelsen om fuldmagt til at søge om byggetilladelse til at sammenlægge depotrummet med sin lejlighed.

Sagen angik, om ejerforeningen kunne nægte at meddele A fuldmagt til ansøgning om byggetilladelse, herunder om ejerforeningen kunne betinge en fuldmagt af, at der skulle ske en justering af fordelingstallet i ejerforeningen, så fordelingstallet for A’s lejlighed blev forhøjet.

Højesteret udtalte, at byggeprojektet forudsatte ejerforeningens samtykke, og at der hverken efter ejerforeningens vedtægter, ejerlejlighedsloven eller de almindelige principper, som gælder for sådanne foreninger, var noget til hinder for, at ejerforeningen stillede sagligt begrundede betingelser for at give sit samtykke til byggeprojektet. En justering af fordelingstallene var en sådan saglig betingelse.

Ejerforeningen nægtede imidlertid at give A fuldmagt til byggeansøgningen, selv om A ville anerkende en forhøjelse af fordelingstallet for hans ejerlejlighed. Da ejerforeningen tidligere havde været indstillet på at give A fuldmagt til byggeansøgningen, hvis han accepterede en justering af fordelingstallet, og da ejerforeningen ikke havde givet nogen anden saglig begrundelse for at nægte at give fuldmagten, kom Højesteret frem til, at ejerforeningen ikke kunne nægte at give A fuldmagten.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-12284/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-12284/2022-HJR i Domsdatabasen 

Læs byrettens afgørelse i sag BS-12284/2022-HJR i Domsdatabasen