Gå til sidens indhold

Højesteret

22 mar 2023

Højesteret

Erstatning for efterligninger af designs forhøjet

Erstatning for efterligninger forhøjet som følge af lempelse af kravet til bevis for tabets størrelse

Sagerne BS-50856/2020-HJR og BS-50859/2020-HJR
Dom afsagt den 22. marts 2023

Anne Black ApS
mod
Salling Group A/S

og

Anne Black ApS
mod
Ronald A/S

Sagen angik, om tre af Anne Blacks designs var beskyttet mod efterligninger efter ophavsretsloven og markedsføringsloven, og hvis de var, om Ronald og Salling Group i så fald havde krænket Anne Blacks rettigheder ved at have markedsført produkter, som lignede Anne Blacks designs. Hvis Anne Blacks rettigheder var blevet krænket, skulle der desuden tages stilling til, hvad der skulle betales i erstatning.

Højesteret var enig med landsretten i, at et af Anne Blacks tre designs var beskyttet efter ophavsretsloven, og at alle tre designs var beskyttet efter markedsføringsloven. Højesteret udtalte desuden, at de produkter, som Ronald og Salling Group havde produceret og solgt, var så nærgående efterligninger af Anne Blacks produkter, at der forelå en krænkelse af Anne Blacks rettigheder efter ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Da Ronalds og Salling Groups krænkelse af Anne Blacks rettigheder efter ophavsretsloven og markedsføringsloven kunne anses som i hvert fald groft uagtsom, skulle de betale erstatning for det tab, som Anne Black havde lidt som følge af krænkelsen. Højesteret besluttede, at det ved fastsættelsen af erstatningen måtte indgå, at der efter karakteren og grovheden af Ronalds og Salling Groups krænkelse af Anne Blacks rettigheder var grundlag for at lempe det krav, der kunne stilles til beviset for tabets størrelse. Højesteret fastsatte erstatningen skønsmæssigt til 1 mio. kr.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sagerne BS-50856/2020-HJR og BS-50859/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sagerne BS-50856/2020-HJR og BS-50859/2020-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sagerne BS-50856/2020-HJR og BS-50859/2020-HJR i Domsdatabasen