Gå til sidens indhold

Højesteret

02 mar 2023

Højesteret

Ubetinget frakendelse af førerretten

Ubetinget frakendelse af førerretten for kørsel under påvirkning af søvnmangel

Sag 68/2022
Dom afsagt den 2. marts 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T, der havde ført en bil under påvirkning af søvnmangel, var i landsretten frakendt førerretten ubetinget i 3 år. Sagen angik for Højesteret, om kørslen var sket under skærpende omstændig-heder således at frakendelsen skulle ske ubetinget, eller om der ikke forelå skærpende om-stændigheder, så frakendelsen skulle ske betinget.

Højesteret fandt, at kørslen var sket under skærpende omstændigheder, og lagde bl.a. vægt på, at T under kørslen havde haft konkret anledning til at blive opmærksom på, at han var ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde, og standse kørslen, inden uheldet skete.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 68/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 68/2022 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 68/2022 i Domsdatabasen