Gå til sidens indhold

Højesteret

28 mar 2023

Højesteret

Udlænding løsladt efter administrativ frihedsberøvelse ud over 6 måneder

Der var ikke grundlag for fortsat at frihedsberøve en udlænding, der var udvist administrativt og skulle udsendes til Sudan

Kendelse afsagt den 28. marts 2023

Sag 1/2023

A
mod
Nordsjællands Politi

A blev anholdt den 31. marts 2022 sigtet for ulovligt arbejde. Han blev i forlængelse heraf administrativt udvist, og han blev frihedsberøvet i medfør af hjemrejselovens § 16, stk. 1, 1. pkt., for at sikre muligheden for udsendelse. Han har været frihedsberøvet siden da med henblik på udsendelse til Sudan. De sudanesiske myndigheder har afvist at udstede et rejsedokument, medmindre udlændingen selv fremlagde identitetspapirer.

Sagen angik om A fortsat kunne frihedsberøves i medfør af udlændingelovens regler om frihedsberøvelse af en udlænding uden lovligt opholdsgrundlag. En sådan frihedsberøvelse må kun overstige 6 måneder, hvis der foreligger særlige omstændigheder, og kan maksimalt vare i 18 måneder.

Højesteret udtalte, at der i en situation som den foreliggende må foretages en samlet vurdering af, om der er rimelig udsigt til udsendelse. Højesteret vurderede, at der ikke forelå oplysninger om effektive udsendelsesforanstaltninger, der gav grundlag for en formodning om en ændring af den nuværende fastlåste situation og fremskridt i processen inden udløbet af den absolutte frist for frihedsberøvelse på 18 måneder. Højesteret fastslog herefter, at betingelserne for frihedsberøvelse af A ikke var til stede, og at A derfor skulle løslades.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 1/2023 (pdf)