Gå til sidens indhold

Højesteret

20 apr 2023

Højesteret

Der kunne ikke fastsættes samvær hver weekend

Der kunne ikke fastsættes samvær hver weekend, da forældrene ikke var enige om det, og da der ikke var særlige grunde til det

Sag BS-52869/2022-HJR
Dom afsagt den 20. april 2023

M
mod
F

I 2020 blev sagens parter forældre. Da parret gik fra hinanden, fik barnet bopæl hos moren og samvær med faren.

Sagen for Højesteret angik, om farens almindelige samvær med barnet kunne placeres i alle weekender, og om hvordan samværet skulle fastsættes i ferier.

Højesteret anførte, at der ikke var nogen retlig begrænsning, der forhindrede, at der var samvær hver weekend. Sådan en ordning medfører dog, at barnet ikke vil have nogen hele weekender sammen med den forælder, som barnet har bopæl hos. Derfor skal forældrene enten være enige om ordningen, eller der skal være særlige grunde til at fastsætte en sådan ordning.

Faren og moren var ikke enige om samværets placering, og der var ikke særlige grunde, der talte for, at det var bedst for barnet, at samværet blev placeret i alle weekender.

Højesteret ændrede derfor landsrettens placering af weekend- og hverdagssamværet.

Højesteret udtalte endvidere, at der ikke var grundlag for at ændre landsrettens dom om samvær i bl.a. sommerferien, da landsrettens afgørelse måtte forstås således, at afgørelsen ikke hindrede, at moren kunne holde sommerferie med barnet i en længere sammenhængende periode, så længe denne ferie blev placeret i den almindelige ferieperiode og ikke ville falde sammen med barnets feriesamvær med samværsforælderen.

Læs hele dommen i sag BS-52869/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-52869/2022-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-52869/2022-HJR i Domsdatabasen