Gå til sidens indhold

Højesteret

13 apr 2023

Højesteret

Udlænding løsladt da varetægtsfængsling ikke længere var proportionalt

Det var ikke proportionalt fortsat at frihedsberøve en udlænding, der var udvist ved dom og skulle udsendes til Libanon

Kendelse afsagt den 13. april 2023

Sagerne 103/2022, 104/2022 og 105/2022

Anklagemyndigheden
mod
T

I 2020 blev T fundet skyldig i bl.a. narkokriminalitet. Han blev straffet med fængsel i 1 år og 4 måneder og udvist af Danmark med et indrejseforbud i 12 år. T var statsløs palæstinenser fra Libanon, og han havde opholdt sig lovligt i Danmark siden 1989. Efter han havde udstået sin straf, blev han i december 2021 varetægtsfængslet efter hjemrejseloven med henblik på, at han kunne udsendes.

T ønskede ikke at rejse ud af Danmark frivilligt, og udsendelse af ham afventede, at Udlændingestyrelsen traf afgørelse om, hvorvidt der var noget, der hindrede, at han kunne udsendes til Libanon. T’s sag blev forelagt Udlændingestyrelsen den 25. februar 2021. Efter det oplyste afventede afgørelsen, at Udlændingestyrelsen indhentede oplysning om behandlingsmuligheder og adgang til medicin i Libanon. I januar 2023 blev det oplyst, at Udlændingestyrelsen ikke havde truffet afgørelse endnu, og at sagen afventede, at Højesteret traf afgørelse om varetægtsfængsling.

Højesteret udtalte, at det ikke var godtgjort, at T’s udsendelsessag blev fremmet med fornøden omhu, og at der ikke var reel udsigt til, at han kunne udsendes inden for rimelig tid.

Højesteret bestemte derfor, at T skulle løslades.

Læs hele kendelsen i sag 103/2022 m.fl. (pdf)