Gå til sidens indhold

Højesteret

26 apr 2023

Højesteret

Udsættelse af retsmøde på grund af rettens forhold gav ret til erstatning

Erstatning efter retsplejelovens § 320 for merudgifter til advokat som følge af, at en hovedforhandling blev udsat på grund af rettens forhold

Kendelse afsagt den 26. april 2023

Sag 41349/2022

A kærer Vestre Landsrets kendelse om erstatning efter
retsplejelovens § 320 i sagen

X ApS
mod
A

Retten i Hjørring havde berammet en sag mellem X ApS og A om betaling for arbejder udført på A’s sommerhus til hovedforhandling den 29. oktober 2020, kl. 9.00.

Den 27. oktober 2020, kl. 12.27, meddelte byretten, at hovedforhandlingen den 29. oktober 2020 var aflyst på grund af rettens forhold. Hovedforhandlingen blev gennemført den 2. februar 2021.

Sagen for Højesteret angik, om statskassen skulle erstatte A de merudgifter, der havde været forbundet med, at hans advokat havde skullet bruge tid på at forberede sagen på ny forud for hovedforhandlingen den 2. februar 2021.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering af sagens karakter og forløb – herunder at hovedforhandlingen, der skulle have varet ca. ½ dag med afhøring af sagens parter og to vidner, blev aflyst med 1½ dags varsel, og at hovedforhandlingen først blev gennemført godt 3 måneder senere – at statskassen skulle erstatte A’s merudgifter til advokat i den anledning. Erstatningen, som skulle udmåles med udgangspunkt i de almindelige principper for fastsættelse af sagsomkostninger i civile sager, fandtes passende at kunne fastsættes til 5.000 kr. inkl. moms.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 41349/2022 (pdf)