Gå til sidens indhold

Højesteret

01 maj 2023

Højesteret

Henvisning til landsretten

Sager mod Vurderingsstyrelsen skulle henvises til behandling ved landsretten som 1. instans

Kendelse afsagt den 1. maj 2023

Sagerne BS-45353/2022-HJR og BS-45434/2022-HJR, BS-45437/2022-HJR, BS-45440/2022-HJR samt BS-45442/2022-HJR

A
mod
Vurderingsstyrelsen

og

B-I
mod
Vurderingsstyrelsen

Sagerne angår, om Vurderingsstyrelsen (tidligere SKAT) er erstatningsansvarlig over for en række købere af ejendomme, fordi styrelsen i vejledende udtalelser gav oplysninger, der førte til, at ejendomsmæglere i salgsopstillinger for de pågældende ejendomme anførte forventede grundværdier, der viste sig at være markant lavere end dem, der efterfølgende fremkom ved de endelige offentlige vurderinger af ejendommene.

Byretten henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1, da byretten fandt, at sagerne rejser principielle spørgsmål om myndigheders erstatningsansvar og har væsentlig samfundsmæssig rækkevidde. Landsretten hjemviste imidlertid sagen til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning ikke var opfyldt.

Højesteret var enig i byrettens vurdering af, at betingelserne for at henvise sagen til behandling ved landsretten som 1. instans var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-45353/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse (pdf)

Læs landsrettens afgørelse (pdf)