Gå til sidens indhold

Højesteret

17 maj 2023

Højesteret

Karikaturtegning og foto af Den Lille Havfrue krænkede ikke ophavsretten

Karikaturtegning og fotografi af Den Lille Havfrue bragt i Berlingske krænkede ikke billedhuggerens arvingers ophavsret til skulpturen

Sag BS-24506/2022-HJR
Dom afsagt den 17. maj 2023

Tom Jensen, ansvarshavende chefredaktør, Berlingske
mod
Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S ved Alice K. Eriksen

Biintervenient til støtte for Tom Jensen:
Danske Medier

Karikaturtegning og fotografi af Den Lille Havfrue bragt i Berlingske krænkede ikke billedhuggerens arvingers ophavsret til skulpturen

Berlingske bragte den 18. maj 2019 på forsiden af avisens 2. sektion ”Opinion” en tegning, der forestillede bl.a. Den Lille Havfrue med et zombie-lignende ansigt. Tegningen var påtrykt titlen ”Ondskaben i Danmark”. Under tegningen var der henvist til en artikel i avisen om debatkulturen i forbindelse med den aktuelle valgkamp i 2019. Den 22. april 2020 bragte Berlingske en artikel i avisens 3. sektion, hvor et fotografi af Den Lille Havfrue med mundbind indgik. Artiklen omtalte et forskningsprojekt om sammenhængen mellem frygten for coronasmitte og politisk observans.

Sagen angik, om ansvarshavende chefredaktør Tom Jensen ved at have bragt tegningen og fotografiet i Berlingske havde krænket Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvingers ophavsret til Den Lille Havfrue. Nærmere bestemt skulle Højesteret tage stilling til bl.a., om tegningen var et selvstændigt værk, eller om tegningen på andet grundlag var en parodi eller karikatur, der ikke krænkede ophavsretten.

Højesteret fastslog, at der gælder et parodiprincip i dansk ophavsret. Princippet hviler på en fast dansk og fællesnordisk tradition med støtte i forarbejderne til ophavsretsloven og retspraksis. Højesteret fastslog også, at parodier vil kunne betragtes som selvstændige værker, og at det gælder, selv når parodien er meget nærgående, og hvad enten parodien retter sig mod selve originalværket eller mod noget andet.

Højesteret udtalte desuden, at parodibegrebet skal forstås i overensstemmelse med EU-retten, og at der skal sikres en rimelig balance mellem på den ene side ophavsmændenes rettigheder og på den anden side ytringsfriheden. Dette gælder også i tilfælde, hvor der ikke er tale om en parodi, men hvor ophavsrettigheder indebærer en begrænsning af andres adgang til at ytre sig.

Efter en samlet vurdering kom Højesteret herefter frem til, at hverken karikaturtegningen eller fotografiet af Den Lille Havfrue med mundbind på, som blev bragt i Berlingske i forbindelse med avisartikler, krænkede arvingernes ophavsret til skulpturen Den Lille Havfrue

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-24506/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-24506/2022-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-24506/2022-HJR i Domsdatabasen