Gå til sidens indhold

Højesteret

15 maj 2023

Højesteret

Sigtede måtte ikke overvære medsigtedes forklaringer

Sigtede kunne udelukkes fra at overvære de medsigtedes forklaringer under grundlovsforhør, fordi sagens opklaring undtagelsesvis gjorde det påkrævet

Kendelse afsagt den 15. maj 2023

Sag 99/2022

Anklagemyndigheden
mod
S

I september 2022 blev S, S1 og S2 anholdt for forsøg på røveri og efterfølgende fremstillet i et grundlovsforhør. Byretten bestemte, efter anmodning fra anklagemyndigheden, at de sigtede skulle udelukkes fra at overvære forklaringerne fra de medsigtede. Byretten lagde vægt på, at S ikke havde ønsket at udtale sig under afhøring hos politiet, og at der var uoverensstemmelse mellem forklaringerne afgivet af S1 og S2 til politiet. På den baggrund var der en risiko for, at de sigtede ville afstemme deres forklaringer, hvis de fik mulighed for at overhøre de medsigtedes forklaringer.

Landsretten var nået til det samme resultat, men med en anden begrundelse.

Højesteret udtalte, at en sigtet som udgangspunkt har ret til at overvære retsmøder under efterforskningen i sin egen straffesag. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, hvis hensynet til fremmede magter, til statens sikkerhed eller til sagens opklaring eller tredjemand undtagelsesvis gør det påkrævet at udelukke sigtede helt eller delvist fra retsmødet.

Højesteret var enig i byrettens vurdering, hvorefter hensynet til sagens opklaring undtagelsesvis gjorde det påkrævet at udelukke S delvist fra retsmødet under de medsigtedes forklaringer.

Læs hele kendelsen i sag 99/2022 (pdf)