Gå til sidens indhold

Højesteret

02 jun 2023

Højesteret

Ikke nedlagt midlertidige forbud, da der var udvist passivitet

Betingelserne for at nedlægge midlertidige forbud var ikke opfyldt, da rettighedshaverne havde udvist forbudsretlig passivitet

Sag BS-48872/2021-HJR
Kendelse afsagt den 2. juni 2023

Verner Panton Design AG
og
Marianne Panton
mod
Tagwerc Unternehmergesellschaft

Sagen angik, om Verner Panton Design AG og Marianne Pantons anmodning om midlertidige forbud over for det tyske selskab Tagwerc Unternehmergesellschaft kunne fremmes.

Tagwerc er et tysk selskab, der bl.a. markedsfører og sælger filtpuder under navnet ”Panto Glide”, som passer til stolen ”Panton Chair” designet af Verner Panton. På Tagwercs hjemmeside www.tagwerc.com markedsførte Tagwerc bl.a. Verner Panton-produkter på en underside kaldet ”Verner Panton Universe”. Her anførte Tagwerc at være ”the specialist for licensed Verner Panton Design”. På hjemmesiden markedsførte og solgte Tagwerc endvidere deres egne puder med navnene ”UNISOL”, ”GEOMETRI” og ”OPTIK”. Tagwerc købte tekstilerne – med samme navne – til disse puder af en forhandler, som havde licens fra Verner Panton Design til at sælge tekstilerne. I forbindelse med markedsføring af puderne skrev Tagwerc bl.a. ”Panton Cushion Collection by Tagwerc” og ”Geometri cushion in black and white by Verner Panton”.

Siden 2009 havde parterne været i dialog om bl.a. et muligt samarbejde, om indholdet af Tagwercs daværende hjemmeside www.verner-panton.de, og om muligheden for at linke til hinandens hjemmesider. I 2018 solgte Tagwerc domænenavnet ”verner-panton.dk” til Marianne Panton.

Den 1. oktober 2020 anlagde Verner Panton Design og Marianne Panton sag om midlertidige forbud mod Tagwerc ved Sø- og Handelsretten vedrørende Tagwercs markedsføring og salg.

Højesteret anførte, at Verner Panton Design og Marianne Panton gennem en årrække havde haft kendskab til bl.a. Tagwercs salg og markedsføring på hjemmesiden www.tagwerc.com, hvor Tagwerc havde markedsført sig som en international forhandler af Verner Panton-produkter. Verner Panton Design og Marianne Panton havde således haft et langvarigt kendskab til Tagwerc og selskabets aktiviteter. Der forelå på den baggrund forbudsretlig passivitet, og anmodningerne om midlertidige forbud blev derfor ikke fremmet.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-48872/2021-HJR (pdf)