Gå til sidens indhold

Højesteret

28 jun 2023

Højesteret

Lejeforhøjelse i småejendom

Udlejer af småejendom med fire eller flere beboelseslejligheder var ikke afskåret fra at varsle lejeforhøjelse efter lejelovens regler om det lejedes værdi

Sagerne BS-26142/2022-HJR og BS-26315/2022-HJR
Dom afsagt den 28. juni 2023

A
og
B
mod
X ApS

Udlejeren X ApS varslede lejeforhøjelse over for A og B. I varslingsbrevene henviste X til reglerne om det lejedes værdi og anførte, at lejeforhøjelserne var begrundet i forbedringsarbejder på ejendommen og i deres beboelseslejemål.

For Højesteret angik sagen, om X var berettiget til at varsle lejeforhøjelse efter lejelovens regler om det lejedes værdi (i overensstemmelse med dagældende boligreguleringslovs § 29 c), eller om X skulle have anvendt de særlige regler om varsling af forbedringsforhøjelse efter lovens §§ 23-26, jf. § 4, stk. 5, 2. pkt., som gjaldt for lejeforhold i en småejendom med fire eller flere beboelseslejligheder.

Højesteret udtalte, at der ikke i lejelovgivningens ordlyd eller forarbejder er klare holdepunkter for, at boligreguleringslovens § 4, stk. 5, 2. pkt., afskærer en udlejer, der har udført forbedringsarbejder på en småejendom med fire eller flere beboelseslejligheder, fra at varsle lejeforhøjelse efter lejelovens regler om det lejedes værdi i overensstemmelse med lovens § 29 c.

X var derfor berettiget til over for A og B at varsle lejeforhøjelse efter lejelovens regler om det lejedes værdi.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sagerne BS-26142/2022-HJR og BS-26315/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i BS-26142/2022-HJR og BS-26315/2022-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i BS-26142/2022-HJR og BS-26315/2022-HJR i Domsdatabasen